Община Ситово

Пазарни консултации за „Транспортни услуги за еднодневно посещение“ - хранене за 240 ученика към проект „Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено образование“ - Дейност №9 Краен срок за подаване на индикативни оферти: до 17:00 часа на 07.02.2022г.

Дата и час на публикуване: 2022-02-01 16:09:51
Документи