Община Ситово

Пазарни консултации за „Транспортни услуги за еднодневно посещение“ - застраховка за 240 човека към проект „Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено образование“ - Дейност №9 Краен срок за подаване на индикативни оферти: до 17:00 часа на 07.02.2022г.

Дата и час на публикуване: 2022-02-01 16:09:47
Документи
 • Покана за пазарни консултации застраховка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-02-01 16:15:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173560916
  Удостоверено време: 01.02.2022 16:15:58
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2022 14:15:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на първоначално обявения срок за подаване на оферти, краен срок 10.02.2022г., 17:00 часа

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-02-08 15:53:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174252384
  Удостоверено време: 08.02.2022 15:53:07
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2022 13:53:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 11.02.2022г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-02-15 09:16:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174905620
  Удостоверено време: 15.02.2022 09:16:55
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2022 07:16:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-02-15 09:17:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174905672
  Удостоверено време: 15.02.2022 09:17:38
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2022 07:17:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №4 от 14.02.2022г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-02-15 09:18:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174905744
  Удостоверено време: 15.02.2022 09:18:46
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2022 07:18:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори