Община Ситово

Пазарни консултации за „Предоставяне на транспортни услуги за еднодневно посещение“ към проект „Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено образование“ - Дейност №9 Краен срок за подаване на индикативни оферти: до 17:00 часа на 07.02.2022г.

Дата и час на публикуване: 2022-02-01 16:09:44Последна промяна: 2022-02-01 16:08:08
Документи
 • Покана за предоставяне на индикативни оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-02-01 16:13:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173560579
  Удостоверено време: 01.02.2022 16:13:35
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2022 14:13:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на ценова оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2022-02-01 16:13:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173560612
  Удостоверено време: 01.02.2022 16:13:53
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2022 14:13:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за допусната техническа грешка към Образеца на ценовата оферта

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2022-02-02 21:53:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173886064
  Удостоверено време: 02.02.2022 21:53:51
  Удостоверено време по UTC: 02.02.2022 19:53:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Коригиран образец на ценова оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2022-02-02 21:58:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173886156
  Удостоверено време: 02.02.2022 21:58:00
  Удостоверено време по UTC: 02.02.2022 19:58:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 08.02.2022г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-02-15 09:14:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174905406
  Удостоверено време: 15.02.2022 09:14:28
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2022 07:14:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-02-15 09:15:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174905520
  Удостоверено време: 15.02.2022 09:15:31
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2022 07:15:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №2 от 14.02.2022г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-02-15 09:15:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174905571
  Удостоверено време: 15.02.2022 09:15:59
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2022 07:15:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори