Община Ситово

Изпълнение на строително ремонтни работи на общински обекти по изготвени технически спецификации и количества на обществена поръчка с предмет „Строително ремонтни работи на общински обекти по обособени позиции”. Обществената поръчка е разделена в 19 обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2015-03-31 12:21:31Последна промяна: 2016-10-30 12:25:18
ID номер: 9040360 Статус: затворена

Изпълнение на строително ремонтни работи на общински обекти по изготвени технически спецификации и количества на обществена поръчка с предмет „Строително ремонтни работи на общински обекти по обособени позиции”. Обществената поръчка е разделена в 19 обособени позиции.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001426
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 124400.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000, 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-14 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 12:21:31
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 12:21:31
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 12:21:31
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-15 17:00:00
 • Решение на комисията за избор на изпълниел

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 12:24:38