Севлиевогаз 2000 АД

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 3 "Изграждане на газоразпределителна мрежа във ВЗ „Севлиевски лозя“, гр. Севлиево" и Обособена позиция № 4 "Изграждане на сградни отклонения от съществуваща газоразпределителна мрежа на територията на община Севлиево"

Дата и час на публикуване: 2020-04-22 14:31:10
Статус: възложена

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 3 "Изграждане на газоразпределителна мрежа във ВЗ „Севлиевски лозя“, гр. Севлиево" и Обособена позиция № 4 "Изграждане на сградни отклонения от съществуваща газоразпределителна мрежа на територията на община Севлиево"

Индивидуален номер на процедурата: 0006257
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 185000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231221
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Анетка Брайкова
  • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи