Севлиевогаз 2000 АД

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД по десет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-12-20 11:31:23
Статус: удължена

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД по десет обособени позиции: Обособена позиция №1 Застраховка „Имущество”; Обособена позиция 2: Застраховка „Отговорност на работодателя“; Обособена позиция 3: Задължителна застраховка „Трудова злополука“; Обособена позиция 4: Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ вкл. „Отговорност на дейността”; Обособена позиция 5: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Обособена позиция 5: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”; Обособена позиция 6: Застраховка „Каско на МПС”; Обособена позиция 7: Застраховка „Живот за доживяване на определена възраст(срок)“ /„Рента“; Обособена позиция №8: Застраховка „Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети“ (Застраховка на Член на Съвет на директорите, Надзорен и Управителен съвет или изпълнителен Директор); Обособена позиция № 9 Застраховка „Гражданска отговорност“ по ОРЗД; Обособена позиция №10 Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по ЗУТ

Индивидуален номер на процедурата: 0005838
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 29887.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-17 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Смилена Пенчева
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 16:17:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114705150
  Удостоверено време: 20.12.2019 16:17:43
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 14:17:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.20,ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 16:17:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114705131
  Удостоверено време: 20.12.2019 16:17:32
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 14:17:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 16:17:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114705158
  Удостоверено време: 20.12.2019 16:17:50
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 14:17:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 16:17:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114705136
  Удостоверено време: 20.12.2019 16:17:37
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 14:17:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване срока на офертите

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-01-14 09:57:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116031852
  Удостоверено време: 14.01.2020 09:57:12
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2020 07:57:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори