Севлиевогаз 2000 АД

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-07-12 14:41:07Последна промяна: 2019-07-16 09:20:44
Статус: възложена

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Изграждане на газоразпределителна мрежа / част от гл.клон Ø63, клон 18 и част от клон 7/ в с.Градница;

Обособена позиция № 2: Изграждане на разпределителен газопровод и сградни отклонения към него в ПИ 65927.501.4650 по кадастралната карта на гр.Севлиево;

Обособена позиция № 3: „Изграждане на газопроводни сградни отклонения в населените места на община Севлиево от съществуваща газоразпределителна мрежа“;

Обособена позиция № 4: „Изграждане на газопроводни сградни отклонения в град Севлиево от съществуваща газоразпределителна мрежа“

Индивидуален номер на процедурата: 0005138
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 101000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231221
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-30 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Анетка Брайкова
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:26:01
  Дата и час на промяна: 2019-07-12 16:44:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104937402
  Удостоверено време: 12.07.2019 16:44:37
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 13:44:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:26:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933286
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:26:06
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:26:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:26:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933291
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:26:10
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:26:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:26:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933306
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:26:15
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:26:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 10:05:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105775768
  Удостоверено време: 25.07.2019 10:05:58
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2019 07:05:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 09:46:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105998450
  Удостоверено време: 01.08.2019 09:46:21
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2019 06:46:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-26 14:39:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107623654
  Удостоверено време: 26.08.2019 14:39:06
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2019 11:39:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-26 14:39:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107623665
  Удостоверено време: 26.08.2019 14:39:14
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2019 11:39:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-26 14:39:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107623676
  Удостоверено време: 26.08.2019 14:39:19
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2019 11:39:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 13:24:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107765974
  Удостоверено време: 30.08.2019 13:24:36
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 10:24:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори