Севлиевогаз 2000 АД

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 16:20:48
Статус: възложена

Подробно описание на застрахованото имущество, покритите рискове и застрахователните суми и лимити по отделните обособени позиции – съгласно Техническата спецификация и списъците към нея

Индивидуален номер на процедурата: 0004567
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 22823.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-18 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Смилена Пенчева
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 16:43:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094138032
  Удостоверено време: 07.01.2019 16:43:06
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2019 14:43:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 16:43:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094138037
  Удостоверено време: 07.01.2019 16:43:09
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2019 14:43:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 16:43:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094138046
  Удостоверено време: 07.01.2019 16:43:14
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2019 14:43:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 16:43:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094138049
  Удостоверено време: 07.01.2019 16:43:17
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2019 14:43:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване срока за подаване на документи

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 09:44:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094371381
  Удостоверено време: 15.01.2019 09:44:35
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2019 07:44:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 09:37:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094594353
  Удостоверено време: 22.01.2019 09:37:01
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 07:37:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за прекратяване на обособени позиции №№1, 2 и 4

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 09:36:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094594346
  Удостоверено време: 22.01.2019 09:36:55
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 07:36:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-04 11:36:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095013485
  Удостоверено време: 04.02.2019 11:36:18
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2019 09:36:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция №5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-05 16:18:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095070300
  Удостоверено време: 05.02.2019 16:18:41
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2019 14:18:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция №6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-05 16:20:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095070390
  Удостоверено време: 05.02.2019 16:20:21
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2019 14:20:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-08 10:00:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095168477
  Удостоверено време: 08.02.2019 10:00:28
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2019 08:00:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори