Севлиевогаз 2000 АД

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Дата и час на публикуване: 2018-09-13 08:36:36
Статус: възложена

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Индивидуален номер на процедурата: 0004141
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 38420000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-28 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Анетка Брайкова
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-09-13 09:23:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090695466
  Удостоверено време: 13.09.2018 09:23:13
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2018 06:23:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-09-13 09:23:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090695469
  Удостоверено време: 13.09.2018 09:23:17
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2018 06:23:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-09-13 09:23:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090695474
  Удостоверено време: 13.09.2018 09:23:21
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2018 06:23:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-09-13 09:23:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090695475
  Удостоверено време: 13.09.2018 09:23:24
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2018 06:23:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-09-25 14:08:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091006711
  Удостоверено време: 25.09.2018 14:08:48
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2018 11:08:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-03 09:38:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091207603
  Удостоверено време: 03.10.2018 09:38:48
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2018 06:38:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 07:54:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094707563
  Удостоверено време: 25.01.2019 07:54:18
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 05:54:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори