Севлиевогаз 2000 АД

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:59:18Последна промяна: 2018-04-03 14:58:39
Статус: възложена

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево

Индивидуален номер на процедурата: 0003618
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 270000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231221
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-19 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Анетка Брайкова
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:47:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426894
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:47:34
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:47:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:47:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426897
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:47:38
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:47:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:47:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426903
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:47:42
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:47:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:47:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080426910
  Удостоверено време: 03.04.2018 15:47:46
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 12:47:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-20 17:05:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081638789
  Удостоверено време: 20.04.2018 17:05:34
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2018 14:05:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 16:05:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086048249
  Удостоверено време: 19.06.2018 16:05:10
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2018 13:05:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори