Севлиевогаз 2000 АД

Извършване на застрахователни услуги“ по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2018-01-04 14:05:10
Статус: възложена

Предметът обхваща застраховане на работниците и служителите на дружеството, както и застраховане на имуществото – недвижимо и движимо и моторните превозни средства.

Обществената поръчка включва пет обособени позиции. Оферти се подават за една, няколко или всички обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0003254
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 19500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-12 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Смилена Пенчева
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 15:10:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076680800
  Удостоверено време: 04.01.2018 15:10:44
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 13:10:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 15:10:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076680804
  Удостоверено време: 04.01.2018 15:10:48
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 13:10:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 15:10:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076680810
  Удостоверено време: 04.01.2018 15:10:52
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 13:10:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-04 15:10:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076680815
  Удостоверено време: 04.01.2018 15:10:55
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2018 13:10:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване на първоначалния срок

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-01-15 09:54:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076933537
  Удостоверено време: 15.01.2018 09:54:11
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2018 07:54:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 13:58:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077058207
  Удостоверено време: 19.01.2018 13:58:33
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 11:58:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-08 15:43:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077686073
  Удостоверено време: 08.02.2018 15:43:14
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2018 13:43:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори