Севлиевогаз 2000 АД

Извършване на застрахователни услуги“ по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-12-07 10:29:33Последна промяна: 2017-12-11 09:49:29
Статус: възложена

Предметът обхваща застраховане на работниците и служителите на дружеството, както и застраховане на имуществото – недвижимо и движимо и моторните превозни средства.

Обществената поръчка включва седем обособени позиции. Оферти се подават за една, няколко или всички обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0003191
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 21550.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-14 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Смилена Пенчева
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-12-07 14:08:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076062743
  Удостоверено време: 07.12.2017 14:08:28
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2017 12:08:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-07 14:08:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076062746
  Удостоверено време: 07.12.2017 14:08:32
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2017 12:08:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-12-07 14:08:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076062747
  Удостоверено време: 07.12.2017 14:08:35
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2017 12:08:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-07 14:08:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076062749
  Удостоверено време: 07.12.2017 14:08:38
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2017 12:08:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-12-15 09:51:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076255285
  Удостоверено време: 15.12.2017 09:51:45
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2017 07:51:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 15:00:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076402463
  Удостоверено време: 21.12.2017 15:00:09
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 13:00:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-02 09:47:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076617633
  Удостоверено време: 02.01.2018 09:47:21
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2018 07:47:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-02 09:47:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076617634
  Удостоверено време: 02.01.2018 09:47:27
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2018 07:47:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори