Севлиевогаз 2000 АД

Доставка чрез покупка при условията на 48 /четиридесет и осем/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично нов автомобил за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Дата и час на публикуване: 2017-10-02 16:40:50Последна промяна: 2017-10-02 16:39:59
ID номер: 9068844 Статус: възложена

Цели се да бъде избран независим изпълнител, на когото "Севлиевогаз-2000" АД за възложи изпълнението на доставка чрез покупка при условията на 48 месечен финансов лизинг на един брой фабрично нов автомобил. Автомобилът следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, неразделна част от обявата.

Индивидуален номер на процедурата: 0002950
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 69999.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34110000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-09 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж.Анетка Брайкова
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 16:47:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074466304
  Удостоверено време: 02.10.2017 16:47:28
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 13:47:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в профила на купувача

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 16:47:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074466307
  Удостоверено време: 02.10.2017 16:47:33
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 13:47:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи, методика за оценка, техническа спецификация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 16:47:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074466310
  Удостоверено време: 02.10.2017 16:47:37
  Удостоверено време по UTC: 02.10.2017 13:47:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-10-10 10:50:37
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074650417
  Удостоверено време: 10.10.2017 10:50:37
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2017 07:50:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 14:08:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074970527
  Удостоверено време: 23.10.2017 14:08:11
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 11:08:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-02 16:15:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075231406
  Удостоверено време: 02.11.2017 16:15:54
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2017 14:15:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори