Севлиевогаз 2000 АД

Доставка на автомобилни горива за нуждите на МПС, собственост на "Севлиевогаз-2000" АД

Дата и час на публикуване: 2016-12-01 12:11:59Последна промяна: 2017-02-22 12:15:36
Статус: възложена

Доставка на автомобилни горива за нуждите на МПС, собственост на "Севлиевогаз-2000" АД

Индивидуален номер на процедурата: 0002019
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 69900.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-18 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 12:11:59
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 12:11:59
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 12:11:59
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 12:13:55
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-29 12:14:32