Севлиевогаз 2000 АД

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Дата и час на публикуване: 2017-01-25 12:00:50Последна промяна: 2017-02-22 12:09:00
Статус: възложена

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Индивидуален номер на процедурата: 0002018
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 69900.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-10 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 12:00:50
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 12:00:50
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 12:00:50
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 12:03:22
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-14 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 10:14:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069300853
  Удостоверено време: 12.04.2017 10:14:48
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 07:14:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори