Севлиевогаз 2000 АД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
статус: приключена

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево“ по обособени позиции, както следва: Обособена

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-22 14:31:10
статус: възложена

Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и изготвяне

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-21 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:13:07
статус: прекратена

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Севлиевогаз 2000 АД по четири обособени позиции“, както следва:

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-14 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-04 12:46:09
статус: възложена

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД по десет обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-17 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-20 11:31:23
статус: възложена

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-12 14:41:07