Севлиевогаз 2000 АД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: отворена

Извършване на застрахователни услуги“ по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-07 10:29:33
статус: прекратена

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-07 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-29 11:37:37
ID номер: 9068844статус: възложена

Доставка чрез покупка при условията на 48 /четиридесет и осем/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично нов автомобил за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-09 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-02 16:40:50
статус: възложена

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-25 12:00:50
статус: възложена

Доставка на автомобилни горива за нуждите на МПС, собственост на "Севлиевогаз-2000" АД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-01 12:11:59