Севлиевогаз 2000 АД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: затворена

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-28 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-13 08:36:36
статус: възложена

Доставка чрез покупка при условията на 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг на един брой неупотребяван автомобил N 1 за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2018-07-27 15:00:54
статус: прекратена

Доставка чрез покупка при условията на 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг на един брой неупотребяван автомобил N 1 за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-25 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-12 16:05:58
статус: възложена

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-19 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:59:18
статус: възложена

Извършване на застрахователни услуги“ по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-12 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-04 14:05:10