Севлиевогаз 2000 АД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: възложена

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-19 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:59:18
статус: възложена

Извършване на застрахователни услуги“ по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-12 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-04 14:05:10
статус: възложена

Извършване на застрахователни услуги“ по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-07 10:29:33
статус: прекратена

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-07 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-29 11:37:37
ID номер: 9068844статус: възложена

Доставка чрез покупка при условията на 48 /четиридесет и осем/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично нов автомобил за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-09 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-02 16:40:50