Севлиевогаз 2000 АД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
статус: прекратена

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Севлиевогаз 2000 АД по три обособени позиции“, както следва:

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-28 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-22 10:37:46
статус: възложена

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-18 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-07 16:20:48
статус: възложена

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-28 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-13 08:36:36
статус: възложена

Доставка чрез покупка при условията на 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг на един брой неупотребяван автомобил N 1 за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2018-07-27 15:00:54
статус: прекратена

Доставка чрез покупка при условията на 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг на един брой неупотребяван автомобил N 1 за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-25 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-12 16:05:58