Севлиевогаз 2000 АД

„Доставка на 4 /четири/броя употребявани автомобили чрез 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД, разделена на три самостоятелно обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2017-11-21 08:41:47
Статус: приключена

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Доставка на 4 /четири/ броя употребявани автомобили чрез 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД, разделена на три самостоятелно обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на два еднотипни употребявани автомобила – тип товарен „ван“; 4/5 врати; дизел;

Обособена позиция №2: Доставка на употребяван автомобил – тип товарен „ван“; врати 2/3бр.; дизел;

Обособена позиция №3: Доставка на употребяван автомобил – тип товарен „ван“; 4/5 врати; дизел; задвижване тип „4х4“.

Подробно описаните характеристики на автомобилите са съгласно приложената техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация за обществената поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0003092
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 76000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34110000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-13 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Анетка Брайкова
 • Телефон/и за контакт: 0675 32272
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 13:52:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075676399
  Удостоверено време: 21.11.2017 13:52:54
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 11:52:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 13:53:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075676400
  Удостоверено време: 21.11.2017 13:53:00
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 11:53:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 13:53:05
  Дата и час на промяна: 2017-11-21 13:56:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075676524
  Удостоверено време: 21.11.2017 13:56:53
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 11:56:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 13:53:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075676412
  Удостоверено време: 21.11.2017 13:53:11
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 11:53:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 13:53:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075676416
  Удостоверено време: 21.11.2017 13:53:16
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 11:53:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 13:08:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076234996
  Удостоверено време: 14.12.2017 13:08:53
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 11:08:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 13:44:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076236360
  Удостоверено време: 14.12.2017 13:44:19
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 11:44:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 15:41:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076347735
  Удостоверено време: 19.12.2017 15:41:54
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 13:41:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 15:41:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076347737
  Удостоверено време: 19.12.2017 15:41:58
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 13:41:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 15:42:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076347744
  Удостоверено време: 19.12.2017 15:42:02
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 13:42:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 15:42:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076347745
  Удостоверено време: 19.12.2017 15:42:06
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 13:42:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 15:22:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077861172
  Удостоверено време: 14.02.2018 15:22:54
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2018 13:22:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор обособ.позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 15:22:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077861175
  Удостоверено време: 14.02.2018 15:22:59
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2018 13:22:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор обособ.позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 15:23:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077861182
  Удостоверено време: 14.02.2018 15:23:04
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2018 13:23:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор обособ.позиция 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 15:23:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077861185
  Удостоверено време: 14.02.2018 15:23:11
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2018 13:23:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнен договор ОП 1

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-01-27 11:29:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000141214385
  Удостоверено време: 27.01.2021 11:29:53
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2021 09:29:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнен договор ОП 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-01-27 11:30:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000141214387
  Удостоверено време: 27.01.2021 11:30:00
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2021 09:30:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнен договор ОП 3

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-01-27 11:30:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000141214395
  Удостоверено време: 27.01.2021 11:30:06
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2021 09:30:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори