Севлиевогаз 2000 АД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: възложена

„Доставка на 4 /четири/броя употребявани автомобили чрез 36 /тридесет и шест/ месечен финансов лизинг за нуждите на „Севлиевогаз-2000“ АД, разделена на три

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-13 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-21 08:41:47