Севлиевогаз 2000 АД

ДОСТАВКА НА НОВИ ДИАФРАГМЕНИ РАЗХОДОМЕРИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД

Дата и час на публикуване: 2016-04-07 15:00:00Последна промяна: 2017-02-22 12:07:45
Статус: възложена

ДОСТАВКА НА НОВИ ДИАФРАГМЕНИ РАЗХОДОМЕРИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД

Индивидуален номер на процедурата: 0002017
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-15 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-07 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-07 15:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-27 12:05:05
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-10 12:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-31 12:07:06
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 12:07:30