Севлиевогаз 2000 АД

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА МПС НА СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД ПРЕЗ 2016 Г.

Дата и час на публикуване: 2015-12-22 11:34:36Последна промяна: 2017-02-22 11:40:23
Статус: възложена

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА МПС НА СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД ПРЕЗ 2016 Г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002015
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 53000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 11:34:36
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 11:34:36
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-14 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-20 11:37:22
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-15 11:38:04
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 11:38:43
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 11:39:12
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-21 11:39:34
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 11:40:11