Севлиевогаз 2000 АД

Извършване на застрахователни услуги по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2014-12-04 15:00:00Последна промяна: 2017-02-22 11:07:19
Статус: възложена

Извършване на застрахователни услуги по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция №1: Рентна застраховка „Живот“ на личния състав на дружеството – общо 17 души; 2.Обособена позиция №2: Застраховка „Гражданска отговорност” на 7 бр. автомобили; 3.Обособена позиция №3: Застраховка „Автокаско” на 4 бр. 4.Обособена позиция №4: Застраховка на сградите на дружеството. 5.Обособена позиция №5: Застраховка на машини и съоръжения. 6.Обособена позиция №6: Обща гражданска отговорност

Индивидуален номер на процедурата: 0002013
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 13000.00 €
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-12 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 15:00:00
 • Изисквания за участие в процедурата

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 15:00:00
 • Разяснения за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 11:02:05
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-23 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-23 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-08 17:00:00
 • Сключен договор ОП2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-08 17:00:00
 • Сключен договор ОП5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-09 11:06:00
 • Сключен договор ОП1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-01 11:07:19
 • Сключен договор ОП3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 11:07:19
 • Сключен договор ОП4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 11:07:19
 • Сключен договор ОП6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 11:07:19