Севлиевогаз 2000 АД

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА МПС НА СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД ПРЕЗ 2015 Г.

Дата и час на публикуване: 2014-12-04 15:00:00Последна промяна: 2017-02-22 10:57:21
Статус: възложена

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА МПС НА СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД ПРЕЗ 2015 Г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002012
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Севлиево
Прогнозна стойност: 53000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-12 17:55:57
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-08 10:56:45