Севлиевогаз 2000 АД

Публични покани

страница 1 от 2
статус: възложена

ДОСТАВКА НА НОВИ ДИАФРАГМЕНИ РАЗХОДОМЕРИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-15 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-07 15:00:00
статус: приключена

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-30 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-22 11:11:46
статус: възложена

Невъоръжена денонощна охрана на сградите и имуществото, намиращо се в обекта на "Севлиевогаз-2000" АД на ул. "Бор" 4, гр. Севлиево

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-23 15:00:00
статус: възложена

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА МПС НА СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД ПРЕЗ 2016 Г.

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-22 11:34:36
статус: възложена

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА МПС НА СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД ПРЕЗ 2015 Г.

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-04 15:00:00