Община Пловдив северен

„Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Проектиране на преустройство на физкултурен салон в нова група и надстройка на фоайе за физкултурен салон в ДГ ”Славей” – район Северен"

Дата и час на публикуване: 2019-07-17 16:48:08Последна промяна: 2019-07-17 16:46:44
ID номер: 9090427 Статус: затворена

Поради възникнала необходимост от изготвяне на технически инвестиционен проект за преустройство на физкултурен салон в нова група и надстройка на фоайе за физкултурен салон в ДГ ”Славей – район Северен.

                Целта на проекта е рационалното използване на пространството с цел добавяне на нова група.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005162
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 10000.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-29 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: арх.Михаил Богданов
 • Телефон/и за контакт: 032901169
Документи
 • Обява по чл. 20,ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-31 11:44:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105967735
  Удостоверено време: 31.07.2019 11:44:08
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2019 08:44:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания към участниците

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 16:50:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105299679
  Удостоверено време: 17.07.2019 16:50:09
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 13:50:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 16:50:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105299681
  Удостоверено време: 17.07.2019 16:50:13
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 13:50:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 16:50:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105299687
  Удостоверено време: 17.07.2019 16:50:16
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 13:50:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ситуационен план

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 16:50:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105299688
  Удостоверено време: 17.07.2019 16:50:19
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 13:50:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 16:50:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105299690
  Удостоверено време: 17.07.2019 16:50:22
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 13:50:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-31 11:45:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105967825
  Удостоверено време: 31.07.2019 11:45:47
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2019 08:45:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори