Община Пловдив северен

„Текущ ремонт на пешеходни подлези на територията на район „Северен": -Пешеходен подлез срещу Международен панаир Пловдив ; -Пешеходен подлез на бул. "България", срещу СУ “Пейо Яворов”; -Пешеходен подлез на бул. "България", срещу хотел "Санкт Петербург" -Пешеходен подлез на бул. "България", между бул. "Цар Борис III Обединител" и ул. “Васил Левски”

Дата и час на публикуване: 2018-03-07 15:28:41Последна промяна: 2018-03-07 15:11:29
ID номер: 9073609 Статус: възложена

„Текущ ремонт на пешеходни подлези на  територията на район „Северен":

Пешеходен подлез срещу Международен панаир Пловдив ;

Пешеходен подлез на бул. "България", срещу СУ “Пейо Яворов”;

Пешеходен подлез на бул. "България", срещу хотел "Санкт Петербург"

Пешеходен подлез на бул. "България", между бул. "Цар Борис III Обединител" и ул. “Васил Левски”

Индивидуален номер на процедурата: 0003477
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 85000.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000;
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/901167
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 15:11:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078490862
  Удостоверено време: 07.03.2018 15:11:19
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 13:11:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 15:11:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078490864
  Удостоверено време: 07.03.2018 15:11:22
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 13:11:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 15:11:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078490868
  Удостоверено време: 07.03.2018 15:11:24
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 13:11:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 15:11:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078490872
  Удостоверено време: 07.03.2018 15:11:27
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 13:11:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 18:36:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079961507
  Удостоверено време: 28.03.2018 18:36:41
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 15:36:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор, Техническо предложение, ценово предложение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 10:36:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082997098
  Удостоверено време: 10.05.2018 10:36:24
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 07:36:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори