Община Пловдив северен

«Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с основно обновяване на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 г. на територията на Община Пловдив, Район «Северен», включително сертифициране и въвеждане в експлоатация»

Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:17Последна промяна: 2017-11-21 15:32:12
Статус: възложена

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обновяване на детската площадка, вкл. авторски надзор по време на строителството; изпълнение на СМР, свързани с основно обновяване на площадката, включително доставка и монтаж на детски съоръжения за игра и парково оборудване, изграждане на ударопоглъщаща настилка и др.; проверка от лицензиран контролен орган на съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1 от 12.01.2009 г., вкл. изготвяне на доклад и/или сертификат за слединсталационен контрол и паспорт на площадката. Всички дейности, свързани с изпълнението на поръчката, следва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и действащите в страната приложими стандарти - БДС EN 1176 /по части/ и БДС EN 1177, или еквивалентни. Пълно описание на поръчката се съдържа в приложените към настоящата обява изисквания, условия и указания за участие и технически спецификации.

Индивидуален номер на процедурата: 0003095
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/901167
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075680056
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:32:23
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:32:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075680057
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:32:25
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:32:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075680059
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:32:27
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:32:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075680064
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:32:30
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:32:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075680071
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:32:32
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:32:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява в профила на купувача

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075680079
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:32:35
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:32:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075680080
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:32:37
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:32:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изходни данни за проектиране

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:32:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075680081
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:32:40
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:32:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-12-07 17:21:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076069138
  Удостоверено време: 07.12.2017 17:21:25
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2017 15:21:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-12 15:54:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076182933
  Удостоверено време: 12.12.2017 15:54:30
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2017 13:54:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор, техническо и ценово предложение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-11 16:09:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076857752
  Удостоверено време: 11.01.2018 16:09:33
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2018 14:09:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори