Община Пловдив северен

«Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с основно обновяване на 2 броя детски площадки за игра на открито за деца на възраст от 0 до 12 г. на територията на Община Пловдив, Район «Северен», включително сертифициране и въвеждане в експлоатация»

Дата и час на публикуване: 2016-10-26 10:03:14Последна промяна: 2016-10-26 10:02:50
ID номер: 9057835 Статус: възложена

Изготвяне на работен инвестиционен проект за всеки от обектите, вкл. авторски надзор по време на строителството; изпълнение на СМР, свързани с основно обновяване на площадките, включително доставка и монтаж на детски съоръжения за игра и парково оборудване, изграждане на ударопоглъщащи настилки и др.; проверка от лицензиран контролен орган на съответствието на изпълнените площадки с изискванията за безопасност по реда на Наредба № 1 от 12.01.2009 г., вкл. изготвяне на доклад и/или сертификат за слединсталационен контрол и паспорт на площадките. Всички дейности, свързани с изпълнението на поръчката, следва да бъдат в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и действащите в страната приложими стандарти - БДС EN 1176 /по части/ и БДС EN 1177, или еквивалентни. Пълно описание на поръчката се съдържа в приложените към настоящата обява изисквания, условия и указания за участие и технически спецификации.

Индивидуален номер на процедурата: 0001417
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 112500.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-10 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/901167
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-10-26 10:08:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055248842
  Удостоверено време: 26.10.2016 10:08:32
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2016 07:08:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2016-10-26 10:09:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055248877
  Удостоверено време: 26.10.2016 10:09:34
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2016 07:09:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-10-26 10:10:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055248920
  Удостоверено време: 26.10.2016 10:10:26
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2016 07:10:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Задание

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-26 10:11:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055248945
  Удостоверено време: 26.10.2016 10:11:07
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2016 07:11:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-26 10:11:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055248969
  Удостоверено време: 26.10.2016 10:11:55
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2016 07:11:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-10-26 10:12:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055248992
  Удостоверено време: 26.10.2016 10:12:35
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2016 07:12:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Схеми

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-10-26 10:13:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055249021
  Удостоверено време: 26.10.2016 10:13:17
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2016 07:13:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • съобщение за удължаване на срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-11-10 17:37:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055882321
  Удостоверено време: 10.11.2016 17:37:10
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2016 15:37:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата на отваряне на офертите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-11-11 11:52:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055977096
  Удостоверено време: 11.11.2016 11:52:08
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2016 09:52:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-18 12:04:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056858206
  Удостоверено време: 18.11.2016 12:04:28
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2016 10:04:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово и техническо предложение

  Вид на документа: Ценово преложение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 17:00:00
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 17:00:00