Община Пловдив северен

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен” - община Пловдив”, обособено в три позиции : -Обособена позиция № 1: „Диетично хранене - кв. „Гагарин”; -Обособена позиция № 2: „Диетично хранене - кв. „Кършияка”; -Обособена позиция № 3: „Диетично хранене - кв. „Захарна Фабрика”.

Дата и час на публикуване: 2019-10-18 14:06:16Последна промяна: 2019-10-18 14:04:29
Статус: възложена

Предмет на обществената поръчка: „Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен”-община Пловдив”, обособено в три позиции:

 -       Обособена позиция № 1: „Диетично хранене - кв. „Гагарин”;  

-        Обособена позиция № 2: „Диетично хранене  - кв. „Кършияка”;

  -      Обособена позиция № 3: „Диетично хранене  - кв. „Захарна Фабрика

Прогнознастойност на поръчката: – до 84 375 лева без ДДС, съответно 101 250 лева с ДДС, по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1:“Диетично хранене - кв. „Гагарин” – до 28 125 лева без ДДС, съответно 33 750 лева с ДДС;

Обособена позиция № 2: „Диетично хранене - кв. „Кършияка” – до 28 125 лева без ДДС, съответно 33 750 лева с ДДС;

Обособена позиция № 3: „Диетично хранене - кв. „Захарна фабрика”– до 28 125 лева без ДДС, съответно 33 750 лева с ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0005600
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 84375.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 850000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ст. Кузманова
  • Телефон/и за контакт: 032/901167
Документи