Община Пловдив северен

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен” - община Пловдив”, обособено в три позиции : - Обособена позиция № 1: „Диетично хранене - кв. „Гагарин””; - Обособена позиция № 2: „Диетично хранене - кв. „Кършияка””; - Обособена позиция № 3: „Диетично хранене - кв. „Захарна Фабрика””

Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:04:10
Статус: възложена

Предмет на обществената поръчка: „Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен” - община Пловдив”, обособено в три позиции:

-          Обособена позиция № 1: „Диетично хранене - кв. „Гагарин””;  

-          Обособена позиция № 2: „Диетично хранене  - кв. „Кършияка””

-      Обособена позиция № 3: „Диетично хранене  - кв. „Захарна Фабрика””;

Прогнознастойност на поръчката: – до 75 000 лева без ДДС, съответно 90 000 лева с ДДС, по обособени позиции както следва:

    - Обособена позиция № 1:“Диетично хранене - кв. „Гагарин” – до 25 000 лева без ДДС, съответно 30 000 лева с ДДС;

  - Обособена позиция № 2: „Диетично хранене  - кв. „Кършияка” – до 25 000 лева без ДДС, съответно 30 000 лева с ДДС;

  - Обособена позиция № 3: „Диетично хранене  - кв. „Захарна фабрика”– до 25 000 лева без ДДС, съответно 30 000 лева с ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0004275
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 75000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 853100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/901167
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:01:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091828219
  Удостоверено време: 22.10.2018 16:01:55
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2018 13:01:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:01:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091828222
  Удостоверено време: 22.10.2018 16:01:58
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2018 13:01:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:02:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091828225
  Удостоверено време: 22.10.2018 16:02:00
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2018 13:02:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:02:03
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091828229
  Удостоверено време: 22.10.2018 16:02:03
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2018 13:02:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:02:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091828233
  Удостоверено време: 22.10.2018 16:02:05
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2018 13:02:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:02:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091828238
  Удостоверено време: 22.10.2018 16:02:08
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2018 13:02:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Единна инструкция относно организация и управление на документооборота на трапезари-ите за диетично и диабетично хранене към Община Пловдив

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:21:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091829385
  Удостоверено време: 22.10.2018 16:21:38
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2018 13:21:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-10-22 16:37:37
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2018-10-24 10:12:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091885752
  Удостоверено време: 24.10.2018 10:12:07
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2018 07:12:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-10-24 11:12:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091889503
  Удостоверено време: 24.10.2018 11:12:44
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2018 08:12:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 16:03:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093040940
  Удостоверено време: 29.11.2018 16:03:07
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 14:03:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 16:03:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093040936
  Удостоверено време: 29.11.2018 16:03:00
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 14:03:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 16:02:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093040930
  Удостоверено време: 29.11.2018 16:02:55
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 14:02:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателен доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 16:02:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093040913
  Удостоверено време: 29.11.2018 16:02:35
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 14:02:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Обособена позиция № 1: „Диетично хранене - кв. „Гагарин”

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:12:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094841388
  Удостоверено време: 29.01.2019 15:12:13
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 13:12:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Обособена позиция № 2: „Диетично хранене - кв. „Кършияка”

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:12:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094841396
  Удостоверено време: 29.01.2019 15:12:17
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 13:12:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Обособена позиция № 3: „Диетично хранене - кв. „Захарна Фабрика”

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:12:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094841401
  Удостоверено време: 29.01.2019 15:12:20
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 13:12:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение Обособена позиция № 1: „Диетично хранене - кв. „Гагарин”

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:12:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094841406
  Удостоверено време: 29.01.2019 15:12:24
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 13:12:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение Обособена позиция № 2: „Диетично хранене - кв. „Кършияка”

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:12:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094841410
  Удостоверено време: 29.01.2019 15:12:27
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 13:12:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение Обособена позиция № 3: „Диетично хранене - кв. „Захарна Фабрика”

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:12:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094841414
  Удостоверено време: 29.01.2019 15:12:30
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 13:12:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-30 14:09:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094876805
  Удостоверено време: 30.01.2019 14:09:25
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2019 12:09:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори