Община Пловдив северен

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен”– община Пловдив

Дата и час на публикуване: 2016-11-17 16:12:59Последна промяна: 2016-11-17 16:59:52
Статус: възложена

„Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен”– община Пловдив», обособен в три позиции :
-    Обособена позиция №1:“Диетично хранене - кв. Гагарин“;
-    Обособена позиция №2: „Диетично хранене  - кв. “Кършияка“;
-    Обособена позиция №3: „Диетично хранене  - кв. “Захарна Фабрика“

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001479
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата:
Прогнозна стойност: 75000.00 лв.
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032 901167
Документи
 • решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-17 16:26:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056749899
  Удостоверено време: 17.11.2016 16:26:50
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2016 14:26:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-17 16:31:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056750426
  Удостоверено време: 17.11.2016 16:31:40
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2016 14:31:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-17 16:36:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056750975
  Удостоверено време: 17.11.2016 16:36:26
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2016 14:36:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-17 16:33:21
 • Отговори по зададени въпроси

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 14:16:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058742564
  Удостоверено време: 01.12.2016 14:16:55
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 12:16:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 09:38:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060867588
  Удостоверено време: 15.12.2016 09:38:49
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2016 07:38:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 09:39:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060867707
  Удостоверено време: 15.12.2016 09:39:48
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2016 07:39:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателен доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 09:40:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060867792
  Удостоверено време: 15.12.2016 09:40:30
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2016 07:40:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 09:43:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060868096
  Удостоверено време: 15.12.2016 09:43:03
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2016 07:43:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Експрес Д ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 13:29:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065270975
  Удостоверено време: 19.01.2017 13:29:12
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 11:29:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 13:30:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065271018
  Удостоверено време: 19.01.2017 13:30:15
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 11:30:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Лалев - Комерс 8 ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 13:31:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065271068
  Удостоверено време: 19.01.2017 13:31:20
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 11:31:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 13:31:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065271087
  Удостоверено време: 19.01.2017 13:31:49
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 11:31:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с РИА 2009

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 13:32:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065271128
  Удостоверено време: 19.01.2017 13:32:55
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 11:32:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 13:33:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065271146
  Удостоверено време: 19.01.2017 13:33:26
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 11:33:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори