Община Пловдив северен

Предмет - изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на преасфалтиране на улици и пътища в район Северен на гр. Пловдив, по два подобекта

Дата и час на публикуване: 2015-06-26 17:30:20Последна промяна: 2016-05-13 10:45:37
ID номер: 9043220 Статус: затворена

Предмет - изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на преасфалтиране на улици и пътища в район Северен на гр. Пловдив, по два подобекта: 1 подобект: Извършване на текущ ремонт на обръщалото към спирка №1003 на масовия градски транспорт в гр. Пловдив (до сградата на „Пловдивски университет“) 2 подобект: Извършване на текущ ремонт на ул. „Рогошко шосе север“, в участъка от км 4+080 до км 3+780, с ориентировъчна дължина L=300л.м.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000760
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 316000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-09 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/ 959 004
Документи
 • Публична покана - 9043220/26.06.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-26 17:30:20
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-06-26 17:30:20
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-26 17:30:20
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-06-26 17:30:20
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 17:46:01