Община Пловдив северен

Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Северен” – Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 2015-10-07 11:22:54Последна промяна: 2016-05-13 11:36:12
АОП номер: 01248-2015-0002 Статус: възложена

„Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Северен” – Община Пловдив с две обособени позиции:

Обособена позиция №1:“Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”, кв. Гагарин Обособена позиция №2: Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”, кв. Кършияка. Обособена позиция №3: Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”, кв. Захарна Фабрика.

Индивидуален номер на процедурата: 0000762
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 33750.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 85310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-05 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/ 959 004
Документи
 • Обявление - 691119/07.10.2015г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 11:22:54
 • Решение за откриване на процедура - 691120/07.10.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 11:22:54
 • Условия и указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 11:22:54
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 11:22:54
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 11:22:54
 • Разяснения за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 11:22:54
 • Протокол на комисията №1/06.11.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-06 11:29:31
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-26 11:30:15
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-11-26 11:30:15
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 17:32:34
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 11:33:10
 • Сключен договор с изпълнител №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 11:34:12
 • Сключен договор с изпълнител №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 11:34:12
 • Сключен договор с изпълнител №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 11:34:12
 • Информация за сключен договор - 708136/18.01.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-18 11:37:04
 • Информация за извършени плащания през месец Март 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 11:38:18