1 ОУ Никола Първанов - град Лом

ОП НОИР по проект "Училище за знания,традиции и единство", BG05M20P001-3.007-0001 по ОП"Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г."BG05M20P001-3.007 "МИГ Лом

Дата и час на публикуване: 2020-05-04 18:25:33
Допълнителна информация по процедурата

ОП  НОИР  по проект "Училище за знания,традиции и единство", BG05M20P001-3.007-0001 по ОП"Наука  и образование за интелигентен растеж  2014 - 2020 г."BG05M20P001-3.007 "МИГ Лом

Документи
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-05-04 18:30:44
  Дата и час на промяна: 2020-05-22 13:46:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124446807
  Удостоверено време: 22.05.2020 13:46:45
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2020 10:46:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключване на договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-05-22 13:54:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124447424
  Удостоверено време: 22.05.2020 13:54:20
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2020 10:54:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори