СБПЛР Панчарево

Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР Панчарево ЕООД.

Дата и час на публикуване: 2022-10-25 13:30:01
ID номер: 01755-2022-0002 Статус: приключена

Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР Панчарево ЕООД. Храна приготвяна по диети с №№ 1; 9; 10 и 15 от "Сборник рецепти за   диетични ястия за завединия за обществено хранене и лечебно профилактични заведения", изд. 1984г. на МЗ и Наредба №23/19.07.2005г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението.

Индивидуален номер на процедурата: 0007129
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 41992.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-08 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Андрей Андреев
  • Телефон/и за контакт: +359 888685493
Документи