СБПЛР Панчарево

Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР - Панчарево ЕООД.

Дата и час на публикуване: 2021-07-08 15:54:37
ID номер: 01755-2021-0001 Статус: приключена

Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка.

Индивидуален номер на процедурата: 0006894
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 30082.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-07-22 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Андрей Андреев
  • Телефон/и за контакт: 0888685493
Документи