СБПЛР Панчарево

„Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР „Панчарево“ ЕООД“

Дата и час на публикуване: 2018-10-19 14:37:23
ID номер: 9082114 Статус: възложена

"Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР "Панчарево" ЕООД. Храна приготвяна по диети с №№ 1, 9, 10, и 15 от Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно профилактични заведения", изд. 1984г. на МЗ и Наредба №23/19.07.2005г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението."

Индивидуален номер на процедурата: 0004272
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 43139.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-01 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Андрей Андреев
  • Телефон/и за контакт: 0888685493
Документи