СБПЛР Панчарево

„Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР „Панчарево“ ЕООД“

Дата и час на публикуване: 2017-10-06 14:05:19Последна промяна: 2017-10-06 14:05:08
ID номер: 9069030 Статус: възложена

„Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР „Панчарево“ ЕООД“. Храна приготвяна по диети с №№ 1, 9, 10 и 15 от  “Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно профилактични заведения”, издаден 1984г. на МЗ и Наредба №23/19.07.2005г. на Министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението.

Индивидуален номер на процедурата: 0002962
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 38760.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Андрей Андреев
  • Телефон/и за контакт: 0888685493
Документи