СБПЛР Панчарево

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 01755-2022-0002статус: приключена

Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР Панчарево ЕООД.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-08 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-10-25 13:30:01
ID номер: 01755-2021-0001 статус: приключена

Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР - Панчарево ЕООД.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-07-22 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-07-08 15:54:37
ID номер: 9096318статус: възложена

Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР - Панчарево ЕООД

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-25 15:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-12 16:05:30
ID номер: 9082114статус: възложена

„Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР „Панчарево“ ЕООД“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-19 14:37:23
ID номер: 9081841статус: отменена

„Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР „Панчарево“ ЕООД“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-12 14:00:57