СБПЛР Панчарево

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 20000(двадесет хиляди)литра(+;- 20%).

Дата и час на публикуване: 2020-09-25 16:17:40
АОП номер: 01755-2020-0001 Статус: възложена

Борсова сделка

Индивидуален номер на процедурата: 0006547
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 30140.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Д-р Андрей Андреев
 • Телефон/и за контакт: 0888685493
Документи
 • Решение по чл.22, ал.1 от ЗОП

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-25 16:38:22
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133402721
  Удостоверено време: 25.09.2020 16:38:22
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2020 13:38:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-10-26 15:13:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135240711
  Удостоверено време: 26.10.2020 15:13:45
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2020 13:13:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор № 1062/16.10.2020г. за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова борса" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-26 15:17:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135240907
  Удостоверено време: 26.10.2020 15:17:32
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2020 13:17:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори