СБПЛР Панчарево

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 01755-2022-0001статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 18000 /осемнадесет хиляди/ литра (+;- 20%).

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2022-09-29 15:13:19
АОП номер: 01755-2021-0002статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 18000 /осемнадесет хиляди/ литра (+;- 20%).

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2021-09-30 14:47:27
АОП номер: 01755-2020-0001статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 20000(двадесет хиляди)литра(+;- 20%).

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-09-25 16:17:40
АОП номер: 01755-2019-0001статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+;- 20%)

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-08-12 15:20:51
АОП номер: 01755-2018-0001статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР "Панчарево" ЕООД - 20000(двадесет хиляди) литра (+;-20%)

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-08-20 15:57:44