СБПЛР-ПАНЧАРЕВО ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01755-2019-0001статус: възложена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+;- 20%)

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-08-12 15:20:51
АОП номер: 01755-2018-0001статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР "Панчарево" ЕООД - 20000(двадесет хиляди) литра (+;-20%)

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-08-20 15:57:44
АОП номер: 01755-2017-0001статус: приключена

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР Панчарево ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-08-04 11:20:50