СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по Рамково споразумение № РД - 158/26.03.2021 на МЗ - ЦОПСЗ“,

Дата и час на публикуване: 2021-04-01 19:23:47Последна промяна: 2021-04-01 19:23:38
Документи