СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПРЕЗ 2019г. - 2021г.”

Дата и час на публикуване: 2019-07-19 13:15:50Последна промяна: 2019-07-19 13:15:24
АОП номер: 00766-2019-0002 Статус: възложена

Поръчката е за ежедневни доставки на болнична храна по различни диети: 9, 10, 11, 11/9, 15, съгласно Рецептурника на Министерството на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки от Възложителя за стационарните пациенти приблизително 75-80 и за дежурен болничен персонал – 7 човека, Доставките следва да  се извършват ежедневно по точно определен график

Индивидуален номер на процедурата: 0005150
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 208000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-08 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
  • Телефон/и за контакт: 082 813962
Документи