СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Доставка на медицински изделия и консумативи 2017г. - 2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:39:55Последна промяна: 2017-07-14 18:39:27
АОП номер: 00766-2017-002 Статус: приключена

Периодични доставки на медицински изделия и консумативи след предварителни заявки за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД през 2017г. - 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002583
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 112212.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
 • Телефон/и за контакт: 082 813 962
Документи
 • Решение обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426704
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:02
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426705
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:06
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426709
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:08
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426711
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:11
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426712
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:14
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО И ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426713
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:16
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426714
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:19
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • оБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426715
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:22
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • оБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426718
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:25
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • тЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426719
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:28
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ 4

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426720
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:31
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:52:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073666963
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:52:18
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:52:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:52:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073666979
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:52:32
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:52:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:52:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073666982
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:52:38
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:52:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:52:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073666983
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:52:42
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:52:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение допълнение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-31 11:48:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073698479
  Удостоверено време: 31.08.2017 11:48:17
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2017 08:48:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение второ място

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 16:28:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074021304
  Удостоверено време: 13.09.2017 16:28:59
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 13:28:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №1 АПР ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 11:56:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074567895
  Удостоверено време: 06.10.2017 11:56:40
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 08:56:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 2 - Истлинк България ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 11:56:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074567897
  Удостоверено време: 06.10.2017 11:56:46
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 08:56:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №3 - Хелмед Б-я ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 11:57:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074567906
  Удостоверено време: 06.10.2017 11:57:01
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 08:57:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №5 - МТИ ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 11:57:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074567918
  Удостоверено време: 06.10.2017 11:57:15
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 08:57:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 6 Перфект Медика ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 11:57:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074567925
  Удостоверено време: 06.10.2017 11:57:22
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 08:57:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №7 - Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 11:57:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074567927
  Удостоверено време: 06.10.2017 11:57:29
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 08:57:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 8 - БГ Мед ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 11:57:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074567939
  Удостоверено време: 06.10.2017 11:57:37
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 08:57:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка и частично прекратяване

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 11:57:45
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074567943
  Удостоверено време: 06.10.2017 11:57:45
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 08:57:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР 4 Бул Био

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 11:57:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074567917
  Удостоверено време: 06.10.2017 11:57:09
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 08:57:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИКЛЮЧВАНЕ АПР

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 16:49:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091380953
  Удостоверено време: 08.10.2018 16:49:04
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 13:49:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИКЛЮЧВАНЕ БГМЕД

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 16:49:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091380958
  Удостоверено време: 08.10.2018 16:49:09
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 13:49:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИКЛЮЧВАНЕ БУЛБИО

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 16:49:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091380961
  Удостоверено време: 08.10.2018 16:49:12
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 13:49:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИКЛЮЧВАНЕ ХЕЛМЕД

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 16:49:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091380965
  Удостоверено време: 08.10.2018 16:49:15
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 13:49:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИКЛЮЧВАНЕ ИСТЛИНК

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 16:49:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091380972
  Удостоверено време: 08.10.2018 16:49:19
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 13:49:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИКЛЮЧВАНЕ МТИ

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 16:49:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091380974
  Удостоверено време: 08.10.2018 16:49:22
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 13:49:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИКЛЮЧВАНЕ ПЕРФЕКТ МЕДИКА

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 16:49:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091380982
  Удостоверено време: 08.10.2018 16:49:26
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 13:49:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИКЛЮЧВАНЕ СОФАРМА

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 16:49:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091380991
  Удостоверено време: 08.10.2018 16:49:29
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 13:49:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори