СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Доставка на медицински изделия и консумативи 2017г. - 2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:39:55Последна промяна: 2017-07-14 18:39:27
АОП номер: 00766-2017-002 Статус: затворена

Периодични доставки на медицински изделия и консумативи след предварителни заявки за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД през 2017г. - 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002583
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 112212.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
 • Телефон/и за контакт: 082 813 962
Документи
 • Решение обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426704
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:02
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426705
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:06
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:08
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426709
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:08
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:11
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426711
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:11
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:14
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426712
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:14
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО И ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:16
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426713
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:16
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:19
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426714
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:19
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • оБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:22
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426715
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:22
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • оБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:25
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426718
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:25
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • тЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:28
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426719
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:28
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ 4

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:37:31
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426720
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:37:31
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:37:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:52:18
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073666963
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:52:18
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:52:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:52:32
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073666979
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:52:32
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:52:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:52:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073666982
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:52:38
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:52:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:52:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073666983
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:52:42
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:52:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение допълнение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-31 11:48:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073698479
  Удостоверено време: 31.08.2017 11:48:17
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2017 08:48:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение второ място

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 16:28:59
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074021304
  Удостоверено време: 13.09.2017 16:28:59
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 13:28:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори