СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Доставка на лекарствени продукти 2017г - 2018г

Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:23:26Последна промяна: 2017-07-14 18:23:05
АОП номер: 00766-2017-003 Статус: затворена

Периодични доставки на лекарствени продукти след предварителни заявки за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД през 2017г. - 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002582
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 254559.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
 • Телефон/и за контакт: 082 813 962
Документи
 • решение обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:17:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426316
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:17:49
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:17:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:17:55
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426317
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:17:55
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:17:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:17:58
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426320
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:17:58
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:17:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:18:01
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426325
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:18:01
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:18:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:18:06
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426327
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:18:06
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:18:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО И ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:18:08
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426328
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:18:08
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:18:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО И ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:18:11
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072426329
  Удостоверено време: 14.07.2017 18:18:11
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 15:18:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:53:26
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073667007
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:53:26
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:53:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:53:30
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073667011
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:53:30
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:53:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:53:34
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073667012
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:53:34
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:53:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 10:53:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073667015
  Удостоверено време: 30.08.2017 10:53:38
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 07:53:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори