СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

”Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по обособени позиции 2020г – 2022г.“

Дата и час на публикуване: 2020-05-14 16:52:48
Статус: приключена

Периодични доставки след предварителни заявки на медицински изделия консумативи и реактиви.

Индивидуален номер на процедурата: 0006303
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 251631.37 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): CPV – 33140000 – медицински изделия
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-30 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
  • Телефон/и за контакт: +359 82813962
Документи