СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

”Доставка на лекарствени продукти 2020г.-2022г.”

Дата и час на публикуване: 2020-05-14 16:20:55
Статус: възложена

Периодични доставки на лекарствени средства след предварителни заявки за срок от 24м.

Индивидуален номер на процедурата: 0006302
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 587085.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): CPV – 33600000 – Фармацевтични продукти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-30 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теодора Иванова
  • Телефон/и за контакт: 082813960
Документи