СБАЛББ Габрово - ЕООД

Избор на оператор на ваучери за хранителни продукти за нуждите на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2021г. – 2022г.

Дата и час на публикуване: 2021-03-30 10:49:11
Статус: отворена

Избор на оператор на ваучери за хранителни продукти за нуждите на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2021г. – 2022г. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006731
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 62676.00 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-20 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Григор Григоров
  • Телефон/и за контакт: 0885177944
Документи