Народно читалище Отец Паисий 1919 - град Сандански

Консултантски услуги

Дата и час на публикуване: 2018-12-03 12:20:53Последна промяна: 2018-12-03 12:20:19
Допълнителна информация по процедурата

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение на НЧ „Отец Паисий“ – 1919 за участие в Процедура за кандидатстване BG06RDNP001-19.082 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“.

Документи
 • Договор за предоставяне на консултантски услуги No:01-18/05.11.2018

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 12:20:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093130926
  Удостоверено време: 03.12.2018 12:20:11
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 10:20:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори