Народно читалище Отец Паисий 1919 - град Сандански

Покана за предоставяне на оферти за "Доставка на озвучителна система за нуждите на НЧ "Отец Паисий - 1919" - Сандански"

Дата и час на публикуване: 2018-11-19 17:15:11Последна промяна: 2018-11-19 17:06:19
Документи
 • Покана за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-19 17:16:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092718483
  Удостоверено време: 19.11.2018 17:16:18
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2018 15:16:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1: Образец на оферта (техническо и ценово предложение)

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-19 17:16:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092718484
  Удостоверено време: 19.11.2018 17:16:21
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2018 15:16:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2: Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-19 17:16:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092718485
  Удостоверено време: 19.11.2018 17:16:23
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2018 15:16:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне стойността на разход

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 12:26:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093131180
  Удостоверено време: 03.12.2018 12:26:02
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 10:26:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори