Народно читалище Отец Паисий 1919 - град Сандански

Покана за предоставяне на оферти за "Доставка на оборудване за нуждите на НЧ "Отец Паисий - 1919" - Сандански и градска библиотека към НЧ "Отец Паисий - 1919"

Дата и час на публикуване: 2018-11-19 17:15:13Последна промяна: 2018-11-19 17:13:14
Документи
 • Покана за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-19 17:16:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092718493
  Удостоверено време: 19.11.2018 17:16:40
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2018 15:16:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1: Образец на оферта (техническо и ценово предложение)

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-19 17:16:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092718494
  Удостоверено време: 19.11.2018 17:16:42
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2018 15:16:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2: Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-19 17:16:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092718496
  Удостоверено време: 19.11.2018 17:16:44
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2018 15:16:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне стойността на разход

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 12:25:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093131152
  Удостоверено време: 03.12.2018 12:25:13
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 10:25:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори